Artist statementThe focus of my artistic interest has long been the representation of my ultimate living surroundings as an intimate living space. This creative investigation into the relationship between the object-determined environment and human beings has grown into the artifact series titled Overloaded Interiors.
Order and chaos are fascinating for me. I like to observe the implied psychological phenomena and capture them as a documentarist, using a kind of realistic painting view. The scene of my „fieldwork” is the middle-class or petty bourgeois interior: the family house and it’s surroundings where I grew up,  and the flat of my grandparents. Resulting from a lifestyle of compulsive hoarding this type of milieu appears frequently in Hungarian households. The random piles of objects crammed on top of each other fill up the space as if against a „horror vacui”. Living in this environment has never been easy for me. But today I can look at it as an external observer, interpreting it all as a pure installation of objects and clothes selected with an extraordinary sense of chaos, which never ceases to be my romantic inspiration to paint and immortalize it again and again.


Az utóbbi években az enteriőr, a közvetlen környezetemben lévő lakótér, az intim élettér megjelenítése állt a festészeti érdeklődésem középpontjában. Az egyre bővülő sorozat a tárgyak által meghatározott környezet és ember viszonyát boncolgató alkotói vizsgálódás lenyomata.
A rend és a rendetlenség, a mögöttük meghúzódó pszichológiai jelenségek megfigyelése érdekel, amit egyfajta realista jellegű megfestés móddal, dokumentarista felfogással jelenítek meg. A „terepmunka” helyszínei kispolgári enteriőrök; a családi ház és környezete ahol felnőttem, és a nagyszüleim lakása. Ez a típusú enyhén tipizált közeg sokszor megjelenik a magyar háztartásokban, többnyire a gyűjtögetés, felhalmozás eredményeképpen. A zsúfolt, egymásra rakott tárgyak halmaza „horror vacui” szerűen töltik be a tereket. Benne élni számomra nem volt egyszerű, de ma már megfigyelőként egyfajta installációkként értelmezem a rendkívüli érzékkel összeválogatott tárgy- és ruhakompozíciók sorát, amelyek romantikus ihletettséget adnak a megörökítés, megfestés vágyának újra és újra.